Αναλαμβάνουμε να σας υποστηρίξουμε στις δικαστικές σας διενέξεις που άπτονται του φορολογικού και οικονομικού αντικειμένου, συνεργαζόμενοι με το νομικό σας σύμβουλο ή ακόμα και συστήνοντάς σας κάποιον άλλο εξειδικευμένο συνεργάτη μας. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες μας επ’ αυτού περιλαμβάνουν:

  • Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες
  • Εκθέσεις τεχνικού συμβούλου
  • Παράσταση σε δικαστήριο ως ειδικός μάρτυρας
  • Ενδικοφανείς προσφυγές
  • Φορολογικές & Τελωνειακές προσφυγές
  • Ενστάσεις & Προσφυγές για εργατικά θέματα

Πραγματογνωμοσύνες

Ο διορισμός του Πραγματογνώμονα είναι μια διαδικασία που συναντάται σε όλους τους τομείς δικαίου, για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας των Πολιτικών, των Διοικητικών και των Ποινικών δικαστηρίων. Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει έναν ή περισσότερους Πραγματογνώμονες, αν κρίνει πως πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, ώστε να γίνουν πλήρως αντιληπτά. Ο ρόλος του Πραγματογνώμονα είναι καταλυτικής σημασίας για την διαμόρφωση της δικαστικής απόφασης, καθώς στην πράξη η γνωμοδότησή του απαντά στα ζητήματα και ερωτήματα που ετέθησαν από το δικαστήριο, καθιστώντας τον έτσι έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων της δίκης. Επιπροσθέτως, ο Πραγματογνώμονας αποτελεί το μόνο τρίτο πρόσωπο εκτός από τους διαδίκους και τον Εισαγγελέα, που μπορεί να εκφέρει απεριόριστα τις προσωπικές του κρίσεις και εκτιμήσεις στα θέματα που άπτονται της ειδικότητάς του, βοηθώντας τον εκάστοτε Δικαστή να αποφανθεί επί της αντιδικίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών & Εφετών και το σώμα των Δικαστών όλης της χώρας, μας έχει αναθέσει κατ’ επανάληψη την διενέργεια πραγματογνωμοσυνών για πολύκροτες υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων και τραπεζικών σκανδάλων που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη. Εκτός αυτών, οι δικαστικές αρχές μας έχουν εμπιστευτεί πολλές άλλες συμβατικές υποθέσεις οικονομικού αντικειμένου όπως: διαφορές για αποκτήματα κατόπιν διαζυγίου, έλεγχος τραπεζικών χρεώσεων, διαφορές μεταξύ Εταίρων/Μετόχων, πλαστά και εικονικά τιμολόγια, αποτιμήσεις εταιρειών, εμπορικές διαφορές, οικονομικές απάτες, απιστία κλπ.

Έτσι, διαθέτοντας την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε και να μας διορίσετε και ιδιωτικά ως Πραγματογνώμονες/Τεχνικούς Συμβούλους για όποια υπόθεση φορολογικού, οικονομικού ή επιχειρηματικού αντικειμένου σας απασχολεί δικαστικά. Υπό αυτή την ιδιότητα, έχουμε την δυνατότητα να συντάξουμε ειδικές εκθέσεις υποστηρίζοντας την υπόθεσή σας, αλλά και να παριστάμεθα στο δικαστήριο ώστε να καταθέσουμε υπέρ σας ως Τεχνικοί Σύμβουλοι, σε συνεργασία πάντοτε με το νομικό σας σύμβουλο.

Προσφυγές & Ενστάσεις

Είναι γεγονός ότι με την έναρξη της οικονομικής κρίσης, οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές αλλά και οι ασφαλιστικοί φορείς, επέτειναν τους ελέγχους τους προκειμένου να στηρίξουν τα κρατικά έσοδα. Πολλάκις όμως, οι έλεγχοι αυτοί οδηγούν σε πρόστιμα που είναι είτε δυσθεώρητα είτε στερούνται νομιμότητας, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στον πολίτη να στραφεί δικαστικά κατά της επιβολής τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, έχοντας τριακονταετή και πλέον εμπειρία στο λογιστικό, φορολογικό, ασφαλιστικό και τελωνειακό αντικείμενο, σας βοηθούμε να προσφύγετε επιτυχώς στα Διοικητικά δικαστήρια κατά οποιασδήποτε πράξης επιβολής προστίμου της Διοίκησης (εφορία, ΣΔΟΕ, τελωνείο, ασφαλιστικό φορέα, Δήμο κλπ.), συνεργαζόμενοι είτε με το νομικό σας σύμβουλο είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλό μας. Ειδικά για τα φορολογικά πρόστιμα, ο πολίτης θα πρέπει αρχικά να προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) καταθέτοντας ενδικοφανή προσφυγή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης, και στην συνέχεια, εφόσον αυτή απορριφθεί από την ΔΕΔ, να προσφύγει στα Διοικητικά δικαστήρια.

Επιπροσθέτως, διαθέτουμε εξειδικευμένη εμπειρία σε υποθέσεις εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων αλλά και σε περιπτώσεις αναπτυξιακών νόμων, όπου υφίσταται κατηγορία για παράνομο περιουσιακό όφελος και ζημία του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση δε, που έχει προκύψει ποινική ευθύνη από την συμμετοχή σας σε εταιρεία που έχει χρέη προς το Δημόσιο, σας προτείνουμε ρηξικέλευθες λύσεις προκειμένου να απεμπλακείτε από τυχόν δυσάρεστες μελλοντικές καταστάσεις, ενώ έχουμε και την δυνατότητα να παραστούμε ως μάρτυρες υπεράσπισής σας κατά την δικαστική διαδικασία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας