Αναλαμβάνουμε να σας υποστηρίξουμε στη νέα σας επενδυτική πρωτοβουλία είτε είναι περιορισμένου είτε εκτεταμένου προϋπολογισμού. Διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία επί του επενδυτικού τομέα, σας προσφέρουμε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών ως κάτωθι:

  • Υπαγωγή σε επενδυτικά προγράμματα
  • Επίβλεψη επενδυτικού έργου
  • Ειδικοί έλεγχοι εταιρειών
  • Μελέτες σκοπιμότητας/βιωσιμότητας
  • Αποτιμήσεις εταιρειών
  • Μελέτες ανταγωνισμού
  • Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων
  • Επενδύσεις με χρήση φορολογικών κινήτρων

Επενδυτικά προγράμματα

Στην εποχή μας, οι πόροι χρηματοδότησης για υπάρχουσες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένοι. Έτσι τα επενδυτικά προγράμματα αποτελούν ένα από τα κατεξοχήν σημαντικά αναπτυξιακά εργαλεία. Ο εκάστοτε ισχύων Αναπτυξιακός Νόμος, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και πολλά άλλα επιδοτούμενα προγράμματα, έχουν πολλαπλά οφέλη για την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Έτσι, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες μας, σας εξασφαλίζουμε την επιτυχημένη υπαγωγή σε όλα τα επενδυτικά προγράμματα. Επιτυγχάνουμε έτσι την ολοκλήρωση των επενδυτικών σας σχεδίων. είτε αυτά αφορούν ίδρυση νέας επιχείρησης είτε εκσυγχρονισμό/επέκταση υφιστάμενης.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα ενός επενδυτικού προγράμματος (σχεδιασμός-υλοποίηση-ολοκλήρωση). Περιλαμβάνουν φυσικά και την επίβλεψη της επένδυσης καθ’ όλα τα στάδιά της. Επίσης, καταλυτικό ρόλο σε μία επένδυση προκειμένου αυτή να στεφθεί με πλήρη επιτυχία, διαδραματίζει η μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας. Εμείς, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα να εκπονήσουμε. Εάν θέλετε δε να επενδύσετε σε ειδικές κατηγορίες, όπως δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε πλήρως στις προσδοκίες σας.

Τέλος, δεδομένο είναι, ότι τα τελευταία χρόνια η αγορά, ανακαίνιση ή ανέγερση ακινήτων στην Ελλάδα αποτελεί μία εξαίσια επενδυτική ευκαιρία στον τουριστικό τομέα. Η συνεργασία μας με τους πιο έγκριτους μεσίτες και πολιτικούς μηχανικούς της εγχώριας αγοράς θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Εξαγορές εταιρειών

Εάν η επένδυσή σας αφορά εξαγορά ήδη υφιστάμενης επιχείρησης, ο διαχειριστικός έλεγχος αυτής είναι απαραίτητος. Διαδραματίζει δε κεφαλαιώδους σημασίας ρόλο στη διαδικασία εξαγοράς της. Μέσω του ειδικού αυτού ελέγχου, εκτιμούμε την οικονομική, φορολογική και νομική κατάσταση της υπό εξαγορά εταιρείας. Έπειτα σας παραθέτουμε τα γνωστά και κρυφά ρίσκα αλλά και τις ευκαιρίες σε σχέση με τη σκοπούμενη συναλλαγή. Μεταξύ άλλων, μετά το πέρας του διαχειριστικού ελέγχου, είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Αλλά και για την ρευστότητα και την δυναμική της, καθώς και για διάφορες άλλες κρίσιμες εταιρικές πληροφορίες.

Η αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, είναι εξίσου σημαντική για την απόφαση ενός επενδυτή σχετικά με το εάν θα τοποθετήσει κεφάλαια σε αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολυετής εμπειρία μας καθιστά του καθ’ ύλην αρμόδιους ώστε να αποτιμήσουμε την μελλοντική σας επένδυση. Αυτό το κάνουμε με ειδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία και εγκεκριμένες μεθόδους, και έτσι να έχετε μια σαφή εικόνα της πραγματικής αξίας της επιχείρησης.

Τέλος, η επισκόπηση του ανταγωνισμού είναι μία ακόμη σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ‘ όψει.  Και αυτό κατά την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της εκάστοτε επένδυσης. Διαθέτοντας 30ετή και πλέον εμπειρία δίπλα σε μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων και διεθνείς εταιρείες συμβούλων, εντοπίζουμε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των εν δυνάμει ανταγωνιστών σας. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσω σχετικών αναλύσεων και μελετών που εκπονούμε για λογαριασμό σας.

Ειδικά επενδυτικά κίνητρα

Μεγάλη πρόκληση για εμάς αποτελεί η εύρεση κεφαλαίων σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και η στήριξη των νέων επενδύσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, κάνουμε χρήση καινοτόμων Ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά, έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της εγχώριας ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. Ερχόμαστε σε επαφή με τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού, και επιτυγχάνουμε την χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους δανεισμού για επενδυτικές πρωτοβουλίες συγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Τέλος, σημαντικές είναι οι νομοθετικές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα σχετικά με την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Ελλάδα από κατοίκους εξωτερικού. Σας ενημερώνουμε ενδελεχώς επ’ αυτών καθώς και για κάθε τυχόν εξέλιξη που προκύπτει, ενώ αναλαμβάνουμε και την υπαγωγή της επένδυσής σας στα σχετικά νομοθετικά πλαίσια σύμφωνα με τα οποία:

α. Χορηγείται άδεια διαμονής ορισμένου χρόνου σε αλλοδαπούς πολίτες, όταν πραγματοποιούν επενδύσεις σε ακίνητα (πχ. Golden Visa), τίτλους ή τραπεζικές καταθέσεις.

β. Παρέχονται σημαντικές φορολογικές απαλλαγές, όταν μεταφέρεται στην Ελλάδα η φορολογική κατοικία αλλοδαπών υπηκόων (θεσμός «διαμένοντος μη κατοίκου» ή Non-Dom).

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας