Αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε να αναδιαρθρώσετε τις επιχειρηματικές ή και ατομικές σας οφειλές. Οι μέθοδοι που θα σας προτείνουμε, θα είναι οι πλέον πρωτοποριακοί. Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι είναι διαθέσιμοι να σας παράσχουν τις εξής υπηρεσίες:

  • Διαπραγμάτευση με πιστωτές (Τράπεζες, Δημόσιο, Λοιποί πιστωτές)
  • Ρυθμίσεις οφειλών Δημοσίου (Εφορία, Ασφαλιστικά ταμεία κλπ.)
  • Υπαγωγή στο Πτωχευτικό Δίκαιο – Δίκαιο Εξυγίανσης
  • Υπαγωγή σε εξωδικαστικούς μηχανισμούς ρύθμισης οφειλών
  • Προστασία ακίνητης και κινητής περιουσίας
  • Διαχείριση Διαταγών Πληρωμής, Κατασχέσεων, Πλειστηριασμών
  • Διαγραφή από τον Τειρεσία
  • Εύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης
  • Ανεύρεση στρατηγικών επενδυτών για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις

Διαχείριση κρίσεων

Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης το 2008, οι επιχειρήσεις και οι Έλληνες πολίτες βιώνουν εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Υπό την δύνη απρόβλεπτων οικονομικών συγκυριών στην Ελλάδα και παγκοσμίως (Κεφαλαιακοί περιορισμοί, Κορονοϊός κλπ.), η διαχείριση κρίσεων αποδεικνύεται το σημαντικότερο εργαλείο επιχειρηματικής και οικονομικής επιβίωσης.

Ο συντονισμός και η οργάνωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση μιας πιθανής επιχειρηματικής ή προσωπικής οικονομικής καταστροφής, είναι η βέλτιστη λύση για την ελαχιστοποίηση τυχόν απωλειών. Ο στόχος της εταιρικής διαχείρισης κρίσεων είναι να επιβιώσει η επιχείρηση, έπειτα από διάφορα προβλήματα που ανέκυψαν. Επίσης να διατηρήσει ανέπαφα την φήμη και πελατεία, τον κύκλο εργασιών και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της.

Εργαλεία διαχείρισης

Υπό το γενικότερο πλαίσιο του Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας, ο οποίος αντικατέστησε τον Πτωχευτικό Κώδικα και διαμόρφωσε ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, σας βοηθούμε να αναδιαρθρώσετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας ανεξαρτήτως αν αυτές προέρχονται από επιχειρηματική ή μη δραστηριότητα. Με τους πλέον έμπειρους οικονομολόγους και νομικούς συμβούλους, εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνουμε την βέλτιστη λύση.

Πιο συγκεκριμένα, με εξειδίκευση στις αναδιαρθρώσεις τραπεζικού δανεισμού, διαπραγματευόμαστε και επιτυγχάνουμε διαγραφή ή επιμήκυνση οφειλών τόσο σε επιχειρηματικές όσο και σε προσωπικές τραπεζικές οφειλές. Επιπροσθέτως, η πτώχευση ή η ίδρυση συγγενών εταιρειών είναι εργαλεία που μπορούν να σώσουν από μια επιχειρηματική ή προσωπική καταστροφή.  Εξίσου αποτελεσματικές αποδεικνύονται και οι εξωδικαστικές ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο ή προς άλλους πιστωτές μέσω αιτήσεων σε διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Παρόλα αυτά, προτού φτάσει ο οφειλέτης στο τελικό στάδιο της πτώχευσης, έχει την δυνατότητα να αιτηθεί την εξυγίανση της επιχείρησής . Σε αυτό το προπτωχευτικό στάδιο, συμπράττουμε στην προσπάθειά σας και καταρτίζουμε το επιχειρηματικό σχέδιο. Σχέδιο το οποίο είναι απαραίτητο για την δικαστική αποδοχή της εξυγίανσης. Απαραίτητη επίσης είναι και η έκθεση εμπειρογνώμονα. στην οποία αναλύονται, οι πιθανότητες επιτυχίας της εξυγίανσης.  Επίσης εκτίθεται η γνώμη του σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη. Εκτίθεται ακόμη η κατάσταση της αγοράς, η βιωσιμότητα της επιχείρησης και το κατά πόσο η εξυγίανση δεν παραβλάπτει την συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.

Όμως, παρά το γεγονός ότι η πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας είναι ο βασικός μας στόχος, υπάρχουν περιπτώσεις που η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο βρίσκεται ήδη υπό την πίεση των πιστωτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την κινητή και ακίνητη περιουσία σας . Αυτό επιτυγχάνεται ανακόπτοντας τις σχετικές δικαστικές ενέργειες των πιστωτών, ήτοι τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις, διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμοί).

Τέλος, προκειμένου να παραμείνει επιχειρηματικά ζωντανή η τυχόν υπερχρεωμένη εταιρεία σας, αναλαμβάνουμε την διαδικασία εύρεσης κεφαλαίων κίνησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω στρατηγικού επενδυτή ή Fund που θα εναποθέσει κεφάλαια στην εταιρεία σας. Αλλά και μέσω εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (πχ. έκδοση ομολόγων, crowdfunding) ή αναχρηματοδότησης.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας