Πολιτική Απορρήτου

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και γι’ αυτό, είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Εν προκειμένω, η πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στο site μας, η συναίνεσή σας στη χρήση των cookies και η συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας, επιτρέπει την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας.

Α. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν. Αυτά μπορεί να είναι, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν δηλώνετε στην ιστοσελίδα, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ μας. Για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας και την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Επίσης, δεν επιτρέπεται αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.  Εξαίρεση αποτελεί όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι. Η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Επιπροσθέτως, έχουμε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε τα δεδομένα σας να διέπονται από πλήρη ασφάλεια. Σε μερικές περιπτώσεις, τα προσωπικά σας στοιχεία δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.  Σκοπός αυτού είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ μας. Πάντοτε όμως υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του. Και αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Πρόσβαση και ενημέρωση. Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιον σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.
  • Διόρθωση. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.
  • Περιορισμός και εναντίωση επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για τις υπηρεσίες μας.
  • Φορητότητα. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.
  • Διαγραφή. Έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών ή εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@valettas.com.

Β. Cookies

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Τα cookies μπορεί να είναι «μόνιμα» ή «σύνδεσης». Το μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη. Αντιθέτως, το cookie σύνδεσης θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη, αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από τα cookies.

Κατηγορίες των cookies

Χρησιμοποιούμε ορισμένα cookies ώστε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας απρόσκοπτα και άλλα cookies για τη βελτίωση της προβολής των διαφημίσεων ώστε να σας ενδιαφέρουν. Για να σας βοηθήσουμε, παραθέτουμε παρακάτω μια πιο λεπτομερή εξήγηση των ειδών των cookies που χρησιμοποιούμε, κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τον σκοπό τους.

  • Αναγκαία cookies. Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site μας (πχ. λήψη email με το αίτημά σας), και χωρίς αυτά υποβαθμίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης ενώ διαταράσσεται και η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου.
  • Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη.
  • Λειτουργικά cookies. Αυτά τα cookies απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την προστασία και την λειτουργικότητα αυτού. Επίσης, μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του site μας.
  • Cookies στόχευσης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης, για την αποστολή στοχευμένων διαφημίσεων ή προσφορών με στόχο τον περιορισμό των μαζικών, ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων. Παράλληλα μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών.

Πώς μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας, διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπ’ όψιν σας, ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η
τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.aboutcookies.org.